Άδεια Ναύλωσης

Ελληνική Άδεια Ναύλωσης

Διοργανώνουμε Άδεια Σκαφών Ναύλωσης στην Ελλάδα για ξένα εμπορικά σκάφη που επιθυμούν να κάνουν νάυλωση στην Ελλάδα. Την 1η Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ μια νέα νομοθεσία (L4504 / 2017). Το πιο σημαντικό ζήτημα, για τα σκάφη με ξένη σημαία, είναι ότι:  ΌΛΑ τα εμπορικά σκάφη με σημαία της ΕΕ και ΌΛΑ τα εμπορικά σκάφη με σημαία εκτός ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι έχουν μήκος μεγαλύτερο από 35 μέτρα και από ξύλινες κατασκευές, είναι επιλέξιμα για έκδοση. Η ελληνική άδεια ναύλωσης ουσιαστικά τερματίζει το νόμο περί ενδομεταφορών. Η άδεια ναύλωσης θα εκδοθεί στο σκάφος μέσω ενός επαγγελματικού και αρμόδιου εγγεγραμμένου πρακτορείου στην Ελλάδα για την εκπροσώπηση του σκάφους και τα συμφέροντά του μέσω:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ - ΕΚΘΕΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαδικασίες

1) Τα Χαρτία του σκάφους και της Εταιρίας θα μεταφραστούν στα ελληνικά και θα συμβολαιογραφούν από έναν τοπικό Δικηγόρο.

2) Ο Ιδιοκτήτης και ο Διαχειριστής θα υπογράψουν την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΙ - ΕΚΘΕΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ.

3) Το σκάφος θα εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων ως Ελληνικό Εμπορικό Σκάφος με Άδεια Χρήσης.

4) Τοπική κατάταξη την οποία θα ορίσουμε μετά από έλεγχο θα εκδώσει το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, υποχρεωτικό πιστοποιητικό για την Άδεια.

5) Ένα σύνολο εγγράφων και δήλωσης θα κατατεθεί στο Τμήμα ΦΠΑ της Υπηρεσίας Φορολογίας ή στο Τελωνείο και ένα Αρχείο μαζί με ένα μόνο διοικητικό τέλος θα σταλεί στο Υπουργείο Εμπορικής Θαλάσσιας και Νησιωτικής Πολιτικής / Τμήμα Θαλάσσιου Τουρισμού.

6) Μετά την αξιολόγηση και εάν όλα τα έγγραφα είναι εντάξει, οι αρχές θα εκδώσουν πιστοποιητικό εισόδου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων ως Ελληνικό Αδειοδοτημένο Σκάφος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΞΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ελληνική Άδεια Ναύλωσης

Την 1η Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ μια νέα νομοθεσία (L4504 / 2017).

Το πιο σημαντικό ζήτημα, για τα σκάφη με ξένη σημαία, είναι ότι:

• ΟΛΑ τα εμπορικά σκάφη υπό σημαία ΕΕ

• ΟΛΑ τα εμπορικά σκάφη με σημαία εκτός ΕΕ, με την επιφύλαξη μήκους άνω των 35 μέτρων και μη ξύλινης κατασκευής, είναι επιλέξιμα για έκδοση ελληνικής άδειας ναύλωσης που ουσιαστικά τερματίζει το νόμο για τις ενδομεταφορές.

ΦΠΑ ΝΑΥΛΩΣΗΣ

Εάν η ναύλωση ξεκινά και τελειώνει στην Ελλάδα (Μεταξύ ελληνικών λιμένων) είναι 12%

Εάν η ναύλωση επεκταθεί στο εξωτερικό (Τουρκία, Αλβανία κ.λπ.) είναι 9,6%

Εάν η ναύλωση αρχίζει και τελειώνει τότε είναι 0%

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Δεν υπάρχει φορολογία που να σχετίζεται με το εισιτήριο ναύλωσης της εταιρείας για τα σκάφη με σημαία της ΕΕ. Τα σκάφη υπόκεινται μόνο σε φόρο χωρητικότητας γιοτ ετησίως, ο οποίος ανέρχεται σε 70€ για τα πρώτα 10ogt και 1€/gt στη συνέχεια.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΦΠΑ Η ΦΟΡΟ

Άλλα οφέλη υπάρχουν υπό συνθήκες π.χ. καύσιμο διέλευσης σε ναυλωτές, συμβόλαιο ελλιμενισμού χωρίς ΦΠΑ, εξαιρέσεις ΦΠΑ για επισκευή γιοτ, προμήθειες, παροχές κ.λπ.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ | ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ

Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης της υποχρέωσης ναύλωσης για έναν ελάχιστο αριθμό ημερών ετησίως (επί του παρόντος 25/40 για τα γιοτ πληρώματος - κανένας περιορισμός εάν οι ημέρες συμπληρώνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό), οι Ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν το σκάφος ιδιωτικά όσο θέλουν. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιωτικής χρήσης, δεν υπάρχει εξαίρεση στο ΦΠΑ και την προμήθεια αφορολόγητων καυσίμων.

ΠΛΗΡΩΜΑ

Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία της Μάλτας ή του Ηνωμένου Βασιλείου δεν υπάρχει περιορισμός υπηκοότητας, επομένως η ελληνική κυβέρνηση έχει εκδώσει πτυχίο υπουργών σε όλες τις λιμενικές αρχές για να επιθεωρήσουν τα σκάφη ως το πλήρωμα μόνο για τα διπλώματά τους σύμφωνα με το βαθμό τους και όχι σύμφωνα με την εθνικότητά.

Τι περιλαμβάνεται:

1) Τα χαρτιά του Yacht και τα έγγραφα της εταιρείας θα μεταφραστούν στα ελληνικά και θα συμβολαιοποιηθούν από έναν τοπικό δικηγόρο.

2) Ο Ιδιοκτήτης και ο Διαχειριστής θα υπογράψουν την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ - ΕΚΘΕΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

3) Το σκάφος θα εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων ως Ελληνικό Εμπορικό Σκάφος με Άδεια Ναύλωσης.

4) Το INSB μετά την επιθεώρηση θα εκδώσει το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΓΙΟΤ ένα υποχρεωτικό πιστοποιητικό για την Άδεια.

5) Ένα σύνολο εγγράφων και δήλωσης θα κατατεθεί στο Τμήμα ΦΠΑ της Φορολογικής Υπηρεσίας ή στο Τελωνείο και Ένα Αρχείο μαζί. Διοικητικό τέλος 500 € θα σταλεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλιακής Πολιτικής / Τμήματος Θαλάσσιου Τουρισμού.

6) Μετά την αξιολόγηση και εάν όλα τα έγγραφα είναι εντάξει, οι αρχές θα εκδώσουν πιστοποιητικό εισόδου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων ως Ελληνικό Αδειοδοτημένο Σκάφος.

Όταν φτάσει αυτό το έγγραφο, θα εκδώσουμε από το Port Master's Office όλα τα έγγραφα και φυλλάδια για τη Ναύλωση στην Ελλάδα.